Website Omrop Fryslân

Omrop Fryslân is dé regionale Fryske omroep. Met radio- en televisie-uitzendingen in het Fries is Omrop Fryslân de enige Nederlandse omroep die niet in het Nederlands uitzendt. De ambitie: hét leidende informatiecentrum van Friesland zijn. De programmering van de omroep bestaat uit een verscheidenheid aan informatieve en amusante programma’s. Daarnaast is Omrop Fryslân voor de gehele provincie de calamiteitenzender. De omroep doet volop mee aan alle vernieuwingen op het gebied van nieuwe media en digitalisering. Televisie en radio worden dus ondersteund door internet en andere digitale toepassingen.

Doelstellingen
Omrop Fryslân heeft de ambitie om hét informatiecentrum van de provincie Fryslân te zijn. Speak blijft constant adviseren op het gebied van digitale communicatie. Aansluitend bij de ambitie past dat alle digitale kanalen goed en snel beheerbaar gemaakt worden door middel van het Speakpoint multichannel CMS dat zowel de website, Tekst TV en teletekst aanstuurt. Ook de technische implementatie van het eigen ontwerp van Omrop Fryslan moet in dit systeem passen en de ingebruikname van nieuwe systemen moet worden begeleid.

website omrop fryslan

Oplossing
Omrop Fryslân is Frysk, maar Speak natuurlijk ook! Speak is er dan ook trots op in nauwe samenwerking met de omroep de website geïmplementeerd te hebben. Het ontwerp voor www.omropfryslan.nl is door de omroep zelf gemaakt, de techniek achter de internetsite is door Speak gerealiseerd. Achter de internetsite schuilt het intelligente Speakpoint multichannel CMS van Speak, waarmee ook Tekst TV en teletekst worden aangestuurd. Alle middelen vanuit één cockpit; efficiënt en gebruiksvriendelijk.

Frysk vs. Nederlands
Speakpoint beschikt over een woordenboek, waarmee bepaalde woorden automatisch kunnen worden vertaald. De internetsite is volledig Friestalig, maar door een slimme ingebouwde woordenlijst kunnen grote delen van de content worden omgezet naar het Nederlands. Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende behoefte van niet-Friese internetters om Omrop Fryslân als informatiebron te gebruiken.

Nieuwsbrief
Speak realiseerde als onderdeel van de website ook een digitale nieuwsbrief voor Omrop Fryslân. Deze nieuwsbrief verschijnt dagelijks rond 16.00 uur in de mailbox van de vele abonnees en geeft een overzicht van het Friese nieuws. Een ideaal middel om op de hoogte te blijven van het Fryske wel en wee.

Resultaat
Omrop Fryslân en Speak werken sinds 2007 samen op het gebied van digitale media en naar tevredenheid! Met Speakpoint als beheer-platform onderhouden de redacteuren van de omroep, naast de website, tevens weblogs, de dagelijkse e-mail nieuwsbrief, de nieuwsticker op dei-tv, rss-feeds en de eigen teletekstservice Fryslân Text. De website is uit een onderzoek met 500 respondenten in Friesland als meest bekeken uit de bus gekomen. Medewerkers kunnen efficiënt werken vanuit de multi-channel cockpit.

« Naar overzicht