Praat maar Frysk!

Stichting Afûk, gevestigd in Leeuwarden, is een instelling op het gebied van de Friese taal en cultuur. Hun wens? De kennis en het gebruik van de Friese taal en de belangstelling voor Friesland nog meer bevorderen. Hoe? Met een app! De app heeft als doel om makkelijker digitale berichten in het Fries te schrijven. De applicaties maken onderdeel uit van de '' praat maar frysk '' campagnes waarbij het gebruik van de Friese taal wordt gestimuleerd.

Resultaat

De applicatie bestaat uit een woordenboek Nederlands-Fries en Fries-Nederlands. Met dit woordenboek kan de gebruiker woorden laten vertalen en de betekenis van woorden opzoeken. Zo is het onder andere mogelijk om in de applicatie Friese woorden te ‘knippen’ en in een sms of e-mailbericht te ‘plakken’. Dit maakt het een stuk makkelijker om digitale berichten in het Fries te schrijven. In de applicatie staan ook verschillende werkwoordsvormen, meervoudsvormen en verkleiningsvormen.

Naast deze vormen kunnen er ook geluidsbestanden gekoppeld worden aan de woorden zodat de gebruiker het Friese woord kan horen. Tot slot kan de gebruiker zelf nieuwe woorden en nieuwe betekenissen toevoegen aan de woordenlijst en krijgen ze iedere dag ‘het woord van de dag’ (wurd fan de dei) toegestuurd..