Apps voor Afûk

De stichting Afûk wil de kennis en het gebruik van de Friese taal en de belangstelling voor Friesland bevorderen. De applicatie heeft als doel om makkelijker digitale berichten in het Fries te schrijven. De Afûk is een stichting die de kennis, het gebruik van de Friese taal en de belangstelling voor Friesland wil bevorderen. De applicaties maken onderdeel uit van de Praat mar Frysk campagne.

Oplossing

Samen met de Afûk en Buro Klei heeft Speak deze iPhone, Android en Blackberry applicatie ontwikkeld. Met de applicatie van de Afûk wordt het voor een groot publiek makkelijker om digitale berichten in het Fries te schrijven. De Praat mar Frysk applicaties van de Afûk wordt gratis aangeboden.

Resultaat

De applicatie bestaat uit een woordenboek Nederlands-Fries en Fries-Nederlands. Met dit woordenboek kan de gebruiker woorden laten vertalen en de betekenis van woorden opzoeken. Zo is het onder andere mogelijk om in de applicatie Friese woorden te ‘knippen’ en in een sms of e-mailbericht te ‘plakken’. Dit maakt het een stuk makkelijker om digitale berichten in het Fries te schrijven. In de applicatie staan ook verschillende werkwoordsvormen, meervoudsvormen en verkleiningsvormen.

Naast deze vormen kunnen er ook geluidsbestanden gekoppeld worden aan de woorden zodat de gebruiker het Friese woord kan horen. Tot slot kan de gebruiker zelf nieuwe woorden en nieuwe betekenissen toevoegen aan de woordenlijst en krijgen ze iedere dag ‘het woord van de dag’ (wurd fan de dei) toegestuurd..