Website NHL Hogeschool

NHL Hogeschool wil zich de komende jaren ontwikkelen als een Regional University of Applied Sciences: een hogeschool die zich kenmerkt door betrouwbaar en kwalitatief goed onderwijs gecombineerd met passie, vitaliteit, energie en ondernemingsdrang. De hogeschool is een nuchtere maar gedreven organisatie waar meer dan 1000 mensen werken met de nodige expertise, passie en eigenzinnigheid.

Doelstelling

NHL Hogeschool wilde met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl ook een nieuwe internetsite laten ontwikkelen. NHL wilde een compleet nieuw digitaal fundament waarop ze al haar digitale activiteiten kan realiseren.

Oplossing

Speak tekende voor het concept, de creatie en de technische realisatie van nhl.nl. NHL nam met het nieuwe digitale platform een enorme stap vooruit. De informatie op de site wordt op een dynamische wijze gepresenteerd. Bij de creatie is bewust gekozen voor een zeer gebruiksvriendelijke navigatie. De verschillende doelgroepen vormen hierbij het uitgangspunt. Het beheer van alle informatie gebeurt via het Content Management Systeem Speakpoint. Speakpoint is een centrale communicatiecockpit waar diverse geautoriseerde medewerkers van NHL Hogeschool informatie kunnen beheren en publiceren.

Uniek in de site is de Studiezoeker. Toekomstige vol- en deeltijd studenten kunnen snel en makkelijk opleidingen vinden én vergelijken om zo tot een juiste opleidingskeuze te komen. De uitgangspunten hiervoor zijn beroep, vooropleiding, ervaring en interesse. De Studiezoeker geeft advies over opleidingen die passen bij de opgegeven uitgangspunten. Elke opleiding wordt uitgebreid omschreven op de site. Daarnaast kan een student ook digitaal brochures en leaflets aanvragen over de opleidingen.

Resultaat

Door de nieuwe internetsite kan de bezoeker interactief op de hoogte blijven van specifiek nieuws over het interessegebied. De goed doordachte cellenstructuur zorgt ervoor dat actuele informatie, met een kleine inspanning, prominent onder de aandacht van de bezoeker wordt gebracht. Ook nieuwe functionaliteiten kunnen snel worden toegevoegd. NHL Hogeschool en Speak hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor het samen uitbouwen van alle digitale activiteiten.