Onze aanpak

Websites en webapplicaties ontwikkelen is niet eenvoudig. De website van elke organisatie zal natuurlijk (en logischerwijs) nooit gelijk zijn aan de site van een andere organisatie, kortom: Jouw website is maatwerk! Als klant van Speak wil je daarom grip houden op de werkzaamheden voor de nieuwe site. Je wilt zeker weten dat de site die gemaakt wordt ook volledig aansluit bij de eisen en wensen die de organisatie aan de site heeft gesteld, zonder te verdwalen in een technisch doolhof, zelfs als jij van-te-voren nog niet precies weet hoe de site er uit moet komen te zien of moet werken.

Daarom werken wij volgens Scrum!

Scrum is een ‘Agile’ project framework welke door Speak wordt ingezet bij grote projecten. Projecten worden hiermee in samenwerking met de klant (dus in gezamenlijk teamverband) op een effectieve, flexibele manier ontwikkelt. De rol van de klant is hier natuurlijk uiterst belangrijk; Samen met de Product Owner van Speak zal jij stap voor stap en op regelmatige basis de functionaliteiten bespreken.Samen wordt er een lijst van eisen en taken opgestelt waar de site of onderdelen in de site aan moeten voldoen.

Workflow van Scrum in stappen

Bij Speak bepaal jij als klant wat we ontwikkelen en wanneer. Welke functionaliteiten moeten er aan de website worden toegevoegd? Wat zijn jouw wensen en op welke wijze kunnen deze het beste worden geïntegreerd in de site? Onze werkwijze baseren we op de Scrum project framework. Bekijk de workflow in onderstaande stappen:

1. Kennismaking

Team Het Scrum traject wordt gestart. We stellen het team samen dat het product gaat ontwikkelen. Dit team bestaat uit u als klant, de Product Owner vanuit Speak, het Development-team van Speak (de ontwerper, de architect en de developers) en de Scrum Master van Speak. Als klant heb jij een prominente rol binnen het team doordat jij gezamenlijk met de Product Owner optrekt, om te bepalen hoe de site gerealiseerd wordt.

2. Eisen en wensen

De tweede stap is om de eisen en wensen in kaart te brengen. Hierin heb jij een groot aandeel, jij weet precies wie jouw doelgroep is en wat ze verwachten. De eisen en wensen kunnen we vaak ook spiegelen aan onze internetmarketeers. Vaak komen we op deze manier tot de beste specificaties voor onze klant

3. Backlog

Vervolgens worden de eisen en wensen omgezet in functionaliteiten. In gezamenlijk overleg met jouw bekijken we wat precies noodzakelijk is om aan de eisen en wensen te kunnen voldoen. Alle functionaliteiten voegen we samen in een complete backlog. Nu we de complete backlog hebben, is het tijd om prioriteiten te stellen. Stel dat we over 2 weken live gaan met een eerst versie van de website: Welke functionaliteiten móeten er dan in zitten? Samen met de Product Owner sorteren we de backlog op prioriteit.

4. Sprint planning

De totale site wordt ontwikkeld binnen verschillende sprints. Een sprint betreft een periode van één week. De ene functionaliteit vereist natuurlijk meer werk dan de andere. Vervolgens lopen we de backlog langs om functionaliteiten in de sprint te stoppen, tot deze vol zit. Tijdens de sprint worden de betreffende functionaliteiten ontworpen, ontwikkeld, getest en opgeleverd in de testomgeving volgens de door ons opgestelde ‘Definition of Done’. Tijdens de oplevering aan het einde van de sprint, lopen we samen met jou door de site en noteren we op- en aanmerkingen om mee te nemen in de volgende sprint.

5. Functionaliteit naar volgende sprint

Ons team streeft ernaar om de vastgestelde functionaliteiten naar wens te ontwikkelen. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat een aantal functionaliteiten achteraf gezien toch anders zijn gerealiseerd of anders zijn bevonden dan jij initieel bedacht had. De aanpassingen op deze functionaliteiten bespreken we dan uitgebreid, waarna we opnieuw bepalen hoeveel tijd het kost om deze aanpassing te maken. Deze aanpassing nemen we dan direct op in de volgende sprint. Vervolgens vullen we de nieuwe sprint aan, tot deze weer vol zit met functionaliteiten. En zo gaan we verder, stap voor stap, tot het product helemaal af is.

6. Bruikbaar product

De sprints zijn afgerond en het product wordt opgeleverd en live geplaatst. Onze cases geven een goed voorbeeld wat we hebben bereikt middels de scrum werkwijze. Bekijk deze hier!