Verwerkersovereenkomsten: wanneer, met wie en wat moet er in staan?

Met elke partij die namens jou persoonsgegevens verwerkt, ben je vanaf 25 mei 2018 verplicht om verwerkersovereenkomsten af te sluiten. Wat moet er in een verwerkersovereenkomst staan? Kortom, hoe de verwerker (andere partij) de persoonsgegevens verwerkt en beveiligt. Echter is het belangrijk dat je je eerst concentreert op de grote en belangrijkste partijen waar je data aan verstrekt waaronder Google Analytics, MailChimp, Hootsuite, Zendesk of Hotjar. Deze grote partijen zijn druk bezig geweest met het implementeren van de AVG en hebben verwerkersovereenkomsten klaarstaan. Denk vervolgens aan je administratiekantoor, telemarketingbedrijf of je hostingpartij zoals ons! Ook wij zijn één van de verwerkers waarmee je een schriftelijke overeenkomst moet aangaan. 

Wat moet er in een verwerkersovereenkomst staan?

Voor een verwerkersovereenkomst is het belangrijk dat het soort verwerking, het doel én de duur van de verwerking helder en duidelijk beschreven staan. Punten die in je verwerkersovereenkomst moeten staan zijn:

  • Het soort persoonsgegevens dat je verzamelt en verwerkt (naam, achternaam etc.)
  • Dat de verwerking plaats vindt op basis van jouw schriftelijke instructies.
  • De uitbesteding aan subverwerkers mag alleen na jouw toestemming.
  • Duidelijk omschrijven dat de verwerker de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruikt.
  • Het personeel dat werkzaam is bij of voor de verwerker hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Belangrijk is dat omschreven wordt welke passende beveiligingsmaatregelen de verwerker neemt.
  • Omschrijf hoe de verwerker betrokkenen helpt met hun privacyrechten.
  • Vermeld duidelijk dat persoonsgegevens na de werkzaamheden worden geretourneerd, worden vernietigd of worden verwijderd.
  • Dat de verwerker desgevraagd meewerkt aan audits om te controleren of de verwerker zich aan alle verplichting houdt.

Meer weten?

Zo! Je weet nu wat er allemaal in je verwerkersovereenkomsten moet staan. Wil je meer weten over verwerkersovereenkomsten? Neem dan contact op met onze online marketeers. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden!