Veilgverkeer
Mc Vvn

Website en beheerportaal voor Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland is dé maatschappelijke organisatie die – inmiddels al meer dan 80 jaar – werkt aan verkeersveiligheid in Nederland. Iedereen is verkeersdeelnemer en iedereen heeft ook belang bij veilig verkeer. Veilig Verkeer Nederland streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Veilig rijden wordt beloond

Voor ondernemingen met een eigen wagenpark en medewerkers die beroepsmatig aan het verkeer deelnemen heeft Veilig Verkeer Nederland het programma ‘Veiligrijden.nu’ ontwikkeld. Het principe van Veiligrijden.nu is simpel: schadevrij en veilig rijden wordt beloond. Elk jaar dat een chauffeur schadevrij en veilig rijdt, levert een op naam gemaakt certificaat op. Iedere vijf jaar dat een chauffeur zonder schade rijdt, wordt beloond met een insigne en een speciale VVN-attentie. Vanaf 20 jaar wordt dat een oorkonde en met 25 jaar schadevrij rijden verdient de chauffeur bovendien een fraai verguld Veiligrijden.nu-horloge.

Automatiseren

Veilig Verkeer Nederland benaderde Speak met het verzoek om de oude – papieren – administratie van de schadevrije jaren voor chauffeurs te automatiseren. De oude werkwijze bestond uit veel papierwerk wat handmatig door bedrijven werd ingevuld, verzonden en verwerkt diende te worden door Veilig Verkeer Nederland.

Gerard Willems, Senior projectleider en kartrekker van Veiligrijden.nu: ‘Bij het automatiseren van processen is goede samenwerking en vertrouwen hebben in elkaar het meest belangrijk. Wij hadden dat vertrouwen in Speak. Dit vertrouwen heeft zich uitbetaald in een website en beheerportal zoals wij ons dat precies hadden voorgesteld’.

Werkwijze

Samen met Veilig Verkeer Nederland heeft Speak een uitvoerige inventarisatie gedaan van de huidige situatie, wensen & ideeën vanuit de organisatie en aangevuld met de nodige kennis inzake automatiseringsprojecten vanuit Speak. Vanuit de gezamenlijke inventarisatie is besloten om een website en een beheerportal te realiseren.

Het beheerportaal biedt inlogfunctionaliteiten voor:

  • Chauffeurs: om een eigen profielpagina te beheren
  • Bedrijven: om incidenten in te dienen, chauffeurs te beheren en om rapportages te kunnen genereren
  • Opdrachtgevers: om de schadevrije jaren van de gecontracteerde bedrijven te monitoren
  • Adviseurs van Veilig Verkeer Nederland: om snel inzage te krijgen in actuele bedrijfsinformatie van de bedrijven die in de portefeuille van de adviseur zitten en om rapportages te kunnen genereren van de gekoppelde bedrijven
  • Administratieve afdeling van Veilig Verkeer Nederland: voor het beheer van opdrachtgevers, bedrijven, chauffeurs en adviseurs van Veilig Verkeer Nederland en voor de digitale verwerking van alle contractjaren en schadevrije jaren incl. verzending, etc.

De website betreft het ‘uitgangbord’ van Veiligrijden.nu en biedt de mogelijkheid voor geïnteresseerde bedrijven om zich aan te sluiten bij veiligrijden.nu

Veilig door autorisaties

Gerard Willems: ‘Een goede site zegt meer dan 1000 woorden. Daarbij heeft Speak er voor gezorgd dat iedereen met een eigen inlogcode de juiste informatie ziet en werkzaamheden kan verrichten binnen de totale site. Verantwoordelijkheden en privé-/bedrijfsgegevens blijven daardoor geborgd. Daarbij blijft de backoffice van Veilig Verkeer Nederland de regie voeren over de totale site en alle mensen die werken binnen de site’.

Resultaat

Inmiddels is Veilig Verkeer Nederland voor de administratie van de schadevrije jaren volledig overgestapt op het nieuwe portal. Gerard Willems: ‘Het proces om automatische afhandeling van schadevrije jaren voor ruim 400 bedrijven en 14.000 chauffeurs online zetten is geen eenvoudig klus. Het is als verkeersveiligheid; Wij voelden ons veilig in de gordels van Speak. Veilig Verkeer Nederland had de inhoudelijke kennis vanuit verkeersveiligheid en Speak de kennis en ambitie om onze wensen om te zetten naar een ICT omgeving.  Resultaat: Met prima ondersteuning is de overgang van de papieren administratie naar digitale administratie uitstekend verlopen’.

Gardena
Honda Barcelona
Teamalert
Ggz Friesland
247 Kooi
Friesland College
Takeaway Logo
Gemeente Heerenveen
Ambulancezorg
Kbnl
Veiligverkeer
Isala
Dambeton
Amc
Smst
Let's Speak

Start vandaag nog met het realiseren van jouw ambities. Neem contact op voor een afspraak of laat hieronder je gegevens achter.